zastosowanie fluoru

Gazowego fluoru używa się przy produkcji monomerów, fluorowanych alkenów, z których otrzymuje się teflon i jego pochodne. Oprócz tego jest stosowany do produkcji halonów, które są stosowane jako ciecze chłodzące i hydrauliczne (np. freon). Inne zastosowania:

* kwas fluorowodorowy (HF) oraz fluorki litowców i amonu są używane do trawienia szkła, m.in. w żarówkach

* jednoatomowy fluor jest używany w produkcji półprzewodników

* sześciofluorku uranu (UF6) używa się do wzbogacania uranu

* heksafluoroglinian sodu (występujący naturalnie jako minerał kriolit) jest używany w elektrolitycznym otrzymywaniu glinu

* fluorek sodu był kiedyś używany jako insektycyd, głównie przeciwko karaluchom

* niektóre inne fluorki są często dodawane do past do zębów i (co budzi czasem kontrowersje) do wody pitnej, aby zapobiegać próchnicy zębów.

* sześciofluorek siarki (SF6) jest stosowany zamiast powietrza w rozdzielniach i transformatorach, gdyż ma 3 razy lepsze właściwości izolacyjne, niż powietrze, co zmniejsza potrzebne miejsce.

* Fluorodeoksyglukoza znakowana izotopem 18F (18F-FDG) jest wykorzystywana w pozytonowej emisyjnej tomografii komputerowej