Wybiórcza musi nasr.ć globalnym ociepleniem

wszędzie gdzie się tylko da. Czy za takie pranie mózgów czytelników dziennikarze dostają jakieś premie?