uzupełnienie

Można to też pradstawić tak, że jeśli matematyka makroświatowa wystarcza do opisu mikroświata, to oba światy działają według tych samych zasad. W tym wypadku odmiennosc zasad błaby tylko pozorna i wynikała z niedostatku naszej wiedzy.