szanująca się gazeta mogłaby wydać kilka złotych

na opinię osoby rozgarniętej przed publikacją artykułu.

na ocenę artykułu przez fachowca

Autor udaje znawcę literatury, nauki oraz polityki.

Nie uzasadnił jednak dlaczego Watykan należy zniszczyć, nie podał w jakim celu bada się antymaterię. Nie wyjawił też czy dusza ludzka ulega anihilacji.

To ostatnie jest sprzeczne z nauką mojego proboszcza.

Twierdzi on, że dusza jest nieśmiertelna. Anihilacje więc jej nie grozi.

Nawet po potraktowaniu Watykanu antymaterią znajdujące się tam

ciała mimo anihilacji w dniu sądu ponownie zmartwychwstaną

i odpowiedzą za swoje grzechy.

Watykańscy zleceniodawcy takich rozwiązań nie unikną kary !