Sex to zwyrodnienie prokrecji

Sex to chory egoizm prowadzacy do zboczen i chorob.

Prokreacja to zdrowy altruizm prowadzacy do zachowania gatunku.

NIECH ZYJE WIERNOSC MALZENSKA