„repeated coral bleaching events”

Blaknięcie i zielenienie się raf koralowych jest cykliczne. Większe blaknięcia raf zdarzają się raz na 5 lat. Warto przyjrzeć się obrazkowi nr 2 w publikacji. Gdy rafy bieleją rośnie liczba publikacji o zagrożeniu. Gdy rafy zaczynają się zielenić – ekolodzy zajmują się innymi sprawami.

Caribbean Corals in Crisis: Record Thermal Stress, Bleaching, and Mortality in 2005

Kornel„Kornel: moje podróże”