Re: Zastrzeżenie nr 1

jeżeli już to elektromagnetycznie.

Proton jest hadronem, pozyton – leptonem (czyli cząstką która nie wykazuje oddziaływań silnych z niczym).