Re: zapomnij o tych pierdołach z cd w roli główne

OK. zapominam chwilowo, weźmy na tapetę dysk, czy znasz złotko jaka jest wielkość pola magnetycznego DM, bo bez tego dysku nie’ rozbierjosz’ ?