Re: Typowy schemat: nie rozumiem, to neguję.

Naturalną potrzebą człowieka jest religia, wiara oraz prosty jednoelementowy model świata.

Antyszczepionkowcy tę potrzebę zaspokajają.

Racjonalne podejście do tez antyszczepionkowćow jest niezasadne. Dyskusja nie ma sensu. Głuchy ze ślepym się nie dogadają…