Re: przyczyny uwrażliwenia się na „napływ myśli”.

Może tak: ten „napływ myśli” to jak gdyby nadwrażliwość zmysłów połączona z szybkim i chaotycznym kojarzeniem.Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość(1 Kor 3,18)