Re: Palenie sąsiadów jest dla mnie dużym probleme

Jeśli twoje mieszkanie jest nieszczelne, to je sobie może uszczelnij, bo dziś chcesz sąsiadom zabronić palenia, a jutro uznasz, że należałoby im zabronić także gotowania kapusty.Don’t be too proud of this political terror you’ve constructed. The ability to establish a directive is insignificant next to the power of the Force