Re: Niechronione włochatki

Dlaczgo skrzynki lęgowe?

Są dwa aspekty. Pierwszy to czysto ochronny, czyli zwiększenie liczebności włochatki w Puszczy Białowieskiej. Drugi to naukowy, czyli określenie optymalnych biotopów (miejsc) gniazdowych oraz maksymalnego zagęszczenia na wybranych powierzchniach badawczych.

Muszę wyprowadzić niektórych z błędnego mniemania o Puszczy Białowieskiej. Jedynie część jej powierzchni stanowią lasy naturalne. Większość puszczy jest normalnie eksploatowana w ramach planowanych cięć. I właśnie głównie na granicy lasów o charakterze naturalnym z lasami wtórnymi (wyciętymi w ostatnim ćwierćwieczu) rozwieszono skrzynki dla włochatek. W tym układzie włochatki gnieździły się w starych sosnowych borach, a żerowały w młodych drzewostanach.

Do jednych z celów należało stwierdzenie, czy na danych obszarach są odpowiednie miejsca gniazdowe (dziuple). Okazało się, że nawet w starych 120-140 letnich borach włochatki zasiedlały skrzynki lęgowe, zwłaszcza w latach bogatych w pokarm. Przy empirycznym określeniu optymalnych żerowisk włochatki bez naturalnych dziupli, zasiedlała ona licznie wywieszone skrzynki lęgowe.

Tak więc był sens wywieszenia skrzynek lęgowych dla włochatki w Puszczy Białowieskiej. Oczywiście nie były one wywieszane w typowych lasach naturalnych, które znajdują się w większości na terenie Białowieskiego Parku Narodowego.