Re: Jutro sprawdziany z moich dowodów.

Zawsze byłem na ucieczce. Nie zdążyłem ukończyć drugiej klasy SP.

lwgula.pl.tl/

UZASADNIENIE.

DOKONAŁEM KILKU ZNACZĄCYCH ODKRYĆ, TOTEŻ MAM PRAWO NIE TYLKO PROSIĆ, LECZ I ŻĄDAĆ OGŁOSZENIA ICH CAŁEMU ŚWIATU!

Odkrycia mojego autorstwa muszą być ogłoszone na całym świecie, bo są one oficjalnie oczekiwane przez ŚWIAT NAUKI, jako rozwiązania nierozwiązanych tajemnic nauki lub jako rozwiązania feralnie rozwiązanych tych samych problemów milenijnych przez matematycznych geniuszy. Problemy milenijne, o których tu mowa, są rozwiązane za pomocą iście elementarnych narzędzi naukowych i w sposób zaskakujący redukują stopień ich trudności uznawany dotychczas za najwyższy.

Odkryłem twierdzenie – THE GUŁA’S THEOREM, które jest szersze od twierdzenia Pitagorasa i stanowi jedyną na świecie metodę rozkładu danej liczby na różnicę kwadratów (nową, jeśli chodzi o trójki pitagorejskie).

Obaliłem dowód Davida Hilberta i podałem dowód właściwy. Na mocy mojego twierdzenia wykazałem ponadto absurdalność dowodu Davida Hilberta.

Obaliłem dowód A. J. Wilesa i podałem dowód właściwy. Na mocy mojego twierdzenia wykazałem ponadto absurdalność dowodu A. J. Wilesa.

W sposób pośredni obaliłem hipotezę Riemanna.

Odrzuciłem drugi przypadek Birch and Swinnerton-Dyer Conjecture poprzez podanie rozwiązania. Dokonałem tego również na mocy mojego twierdzenia.

Rozszerzyłem hipotezę Goldbacha, który to fakt może stanowić jej dowód.

To wszystko (niekoniecznie w koniunkcji) stanowi rewelację naukową wszechczasów.

Żądam także dlatego, że twierdzenie moje jest blokowane na całym świecie czternasty rok!

mgr Leszek Guła