Re: Dowód na prekognicję?

To zależy od interpretacji istoty zakładu, a ściślej typowania liczb. Świadome (wysokopoziomowe) pytanie „jakie wypadną numerki w najbliższym losowaniu”, które sobie zadaje gracz moze być tłumaczone na niskopoziomowe zapytanie do własnego (mózgowego) generatora liczb losowych „podaj x liczb z przedziału 1-49”. Dopóki nie poznamy detalicznego przebiegu całego tego procesu (mechanizmu tłumaczenia między poziomami) właściwie nie wiemy na jakie pytanie odpowiedzią jest dany zestaw liczb. Nie mamy pewności, czy chęć wygrania sporej sumy przekłada się na odpowiednie zapytanie. Możliwa jest sytuacja, że chęć wygrania nie łączy się przyczynowo z wytypowanymi liczbami („podaj x liczb z przedziału 1-49”).