Re: Dla dyzurnych durniow ateizmu

Papieska Akademia Nauk liczy obecnie 80 czlonkow w tym 60 Noblistow ze wszystkich dziedzin nauki. Do akademii zapraszania sa uczeni bez wzgedu na przekonania religijne lub ich brak.