Re: a takie nazwisko jak Dendrzyk gdzieś występuj

Nazwiska w Polsce -%

1.Słowiańskie:89,5%

2.Obce:10,5%

Nazwiska Słowiańskie- %

-ski:30,0 (ogólnie przy wliczeniu obcych:26,9)

-niezmienione(Baran,Jakub,Stolarz,Prawda):19,8

-ak:10,3

-ik/yk:7,5

-ek:7,1

-ka:2,7

-as/osz/us:2,25

-ewicz/owicz:2,1

-al/ała:1,9

-a/o:1,8

-y:1,6

-uk:1,37

-an/oń:1,34

-ar/ora:1,02

-ko:0,86

-ach/ocha:0,86

-ec:0,81

-aj/eja:0,69

-isz/ys:0,69

-at/ota:0,36

-acz:0,33