Pytania bimota nie istnieją

Tak, jak nie istnieje podział na nauki ścisłe i humanistyczne. Wszelka wiedza ma wyłącznie charakter humanistyczny. To, co nazywane jest tu humanistyką, to wyraz pogardy dla innych. Nie umiesz liczyć? To pewnie jesteś humanistą.Nie zniosę jajka i zbyt długiego postu.