no to masz alfe

> A szczerze, to może kiedyś coś nabazgram…., gdy będzie więcej danych o stałej alfa.

www.quanics.com

www.quanics.com/spinorbit.html

www.quanics.com/alfa137MN6.pdf

> Czas, pojawia się i w równaniach Maxwella i w równaniach Schrodingera, w tych o

> statnich opisuje zachowanie układów kwantowych, jednak występuje on tam w

> sposób całkowicie symetryczny , tak że brak jest rozróżnienia między falami

> przenoszącymi się od przeszłości ku przyszłości i vice versa.

Modelowanie ruchu za pomocą fal prawdopodobieństwa

zawsze daje tylko średnią po czasie, nawet gdy funkcje falowe zależą jawnie od czasu.

Po prostu uśredniasz wszelkie możliwe trajektorie cząstki.

Wzajemnie się wykluczające, oczywiście, bo trajektoria w każdym

indywidualnym przypadku jest jedna.

QM pracuje na statystycznych obiektach,

nie na rzeczywistych – zlokalizowanych, indywidualny,

tz. takich z których generujemy statystyki.

W QM statystyki są zadane z góry – fundamentalne…

taki zabawny nonsens, stąd tam te paradoksy.