nic nie będzie

Jeśli ktoś ładuje energię w masę, wtedy masa traci sens – to będzie już tylko energia.

A o tym że energia (kinetyczna) zależy od układu

wiedzieli już nawet starożytni pigmeje.