Jak ratować wcześniaki

Bardzo będą [są?] ciekawe badania i statystyki opisujące przyszłe zdrowie tak odratowanych wcześniaków.

Nawet te dotyczące ich potomstwa.