granica miedzy fizyka a matafizyka

Osobliwosc Big Bang stanowi permanentna granice pomiedzy fizyka a metafizyka.

Rzeczywistosc poza Big Bang musi miec nastepujace cechy:

Ponadczasowosc

Ponadprzestrzennosc

Bezpoczatkowosc

Bezzmiennosc

Bezpowodowosc

Koniecznosc

Wszechmoc

A to jest , jsk lakonicznie zaywazyl Tomasz z Akwinu, to co uwazamy za Boga.