Do płaczących :-((((

Zadaliście sobie pytanie, ile jest łosi w Polsce?

W samym RDLP Białystok ponad 3500. I liczba ich rośnie: 200-procentowy wzrost w ciągu 10 lat!!! Chcielibyście mieć takie zyski 😉

„Wszystko to ma swoje konsekwencje w znacznym wzroście szkód od łosi w lasach, zwłaszcza w młodnikach i uprawach leśnych, oraz rosnącej liczbie wypadków komunikacyjnych z udziałem tych zwierząt”

Źródło: Populacja łosi rośnie.

A problem nie jest nowy:

Łosie powodują w Polsce coraz więcej szkód

(2004).

Interesujące, że w innych(?) badaniach planowano niby tropienie padliny 😉„Analizy genetyczne będą prowadzone na podstawie DNA jądrowego i mitochondrialnego wyizolowanego z tkanek łosi pozyskanych ze znalezionych osobników martwych (Polska) lub odstrzelonych (pozostałe kraje).”


Źródło: Łoś (Alces alces) – Struktura genetyczna populacji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz czynniki ją determinujące

Projekt prof. Jędrzejewskiego (z Białowieży) jest zapewne konkurencyjny w stosunku do realizowanego projektu prof. Ratkiewicza, a że projekt tego ostatniego został oprotestowany przez RN BPN to całość wygląda mi na rozgrywkę personalną.

Kornel„Kornel: moje podróże”