„człowiek.epoki” – obrońcą głupoty !

Równie dobrze pani Kossobudzka może napisać artukuł, że każdy człowiek na Ziemii ma jedno jądro, jeden jajnik i pół penisa.

Ty zaś będziesz jej „rewelacje” tłumaczyć tym, którzy uważają że mają jednak dwa jądra lub jajniki – a nie po jednym !

Zrozum ! – chodzi mi o to, by nie pisać głupot a nie o to, że nie potrafię domyślić się jaka prawda kryje się za bełkotem pani Kossobudzkiej.

Gdyby pani Kossobudzka próbowała przedstawić swój artykuł jakiemukolwiek naukowcowi zajmującemu się naukami przyrodniczymi (w tym matematyką czy fizyką) – to by została wyśmiana lub potraktowana z politowaniem.

Trzeba walczyć z głupotą i piętnować ją – a nie bronić, jak to czynisz !