Bisfenol A jest be

Postuluję, żeby UE, oprócz wymogu wypisywania na opakowaniach składu produktów żywnościowych, wprowadziła nakaz drukowania składu chemicznego wszystkich innych paści :P.