antymaria jest w podręcznikach

Promieniowanie plazmy zmierzyli.